Struktura organizacyjna

 

1) Kierownictwo:
a) Komendant Powiatowy Policji;
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.


2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny.


3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji;
b) Wydział Ruchu Drogowego;
c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;

d) Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą

 

4) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia;

b) Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

c) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
d) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.01.2016
Data modyfikacji 12.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Kwietniewska

Nawigacja

do góry