Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku w KPP Środa Wlkp.

 

Lp.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności  kontrolnych

Temat kontroli

1.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

23.01.2012

Kontrola sposobu realizacji zadań w ramach prowadzonych działań

2.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

23.05.2012

Kontrola prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym

3.

Państwowa Inspekcja Sanitarna  MSWiA

04.02.2012

Kontrola sanitarna pomieszczeń

4.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

16.10.2012

Kontrola stopnia realizacji stawiennictwa w jednostce osób skazanych lub ukaranych w czasie trwania imprez masowych

5.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział ds. Penitencjarnych

25.10.2012

Kontrola zagadnień związanych z nadzorem penitencjarnym w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych

6.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

07.11.2012

Kontrola broni i amunicji będącej na wyposażeniu instruktorów strzeleckich garnizonu wielkopolskiego

7.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

02.12.2012

Kontrola prowadzenia dokumentacji i pełnienia służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych

Metryczka

Data publikacji 08.04.2013
Data modyfikacji 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Kwietniewska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Oleszak KPP w Środzie Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Kwietniewska
do góry