Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Zespół Prezydialny
 • Dziennik Korespondencyjny
 • Dziennik Korespondencyjny
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik przepisów KPP
 • Skorowidz alfabetyczny do dziennika korespondencyjnego
 • Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej
 • Rejestr narad i odpraw służbowych KPP w Środzie Wlkp.
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
 • Rejestr kontroli sanitarnej KPP w Środzie Wlkp.
 • Książka kontroli KPP w Środzie Wlkp.
 • Książka delegacji
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Wykaz przesyłek wydanych – poczta specjalna
 • Dziennik Wydziału Konwojowego
 • Rejestr poczty cywilnej
 • Rejestr Protokołów Brakowania Akt
 • Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt Policji
 • Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt Policji
 • Rejestr akt brakowanych kat. „BC”
   

 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego:
 • Rejestr wydanych pokwitowań za zatrzymany dowód rejestracyjny – prawo jazdy
 • Rejestr kancelaryjny w sprawie ukaranych kierowców
 • Rejestr kolizji drogowych
 • Rejestr wypadków drogowych
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Dziennik korespondencji sekretariatu
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem
 • Książka dyspozytora
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka broni specjalnej
 • Książka broni zespołu konwojowego
 • Ceduła dzielnicowego 9 szt.
 • Rejestr przeprowadzonych badań urządzeniem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Skorowidz osób zatrzymanych
 • Rejestr zabezpieczonych pojazdów
 • Rejestr faksów  wychodzących
 • Rejestr faksów przychodzących
 • Rejestr przebiegu służby w PDOZ
 • Rejestr pobrania krwi i moczu
 • Rejestr wyjść służbowych 2 szt.
 • Rejestr sprawdzeń pojazdów w CKRU
 • Książka wizyt lekarskich
 • Rejestr broni w depozycie
 • Rejestr poleceń służbowych
 • Książka ewidencji amunicji
 • Rejestr Nakazów Doprowadzenia
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr wokand
 • Rejestr ujawnionych wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących niektóre wykroczenia drogowe.

   

 
Wydział Kryminalny:
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr osób poszukiwanych
 • Rejestr postępowań sprawdzających
 • Książka dowodów rzeczowych
 • Skorowidz alfabetyczny
 • Rejestr telegramów wychodzących
 • Rejestr telegramów wchodzących
 • Dziennik korespondencyjny pionu kryminalnego
 • Dziennik korespondencyjny Zespołu d/w z Przestępczością Gospodarczą
 • Rejestr o zastosowanie środka zapobiegawczego
 • Rejestr wystąpień prokuratorskich
 • Rejestr tymczasowych zajęć mienia
 • Rejestr współpracy z zagranicą
 • Książka odpraw oraz nadzoru funkcjonalnego SK
 • Rejestr teczek operacyjnych
 • Elektroniczna wersja książki wyjazdów Zespołu Techniki Krym.
 • Ewidencja osób daktyloskopowanych i fotografowanych
 • Książka ekspertyz kryminalistycznych
 • Teczka aktowa dot. akt kontrolnych postępowań przygotowawczych
 • Teczka aktowa dot. postępowań sprawdzających
 • Teczka aktowa dot. dokumentacji z miejsc nagłych zgonówRejestr Meldunków Informacyjnych.
 

 
Kancelaria Tajna
 • Dziennik Korespondencji Niejawnej
 • Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów
 • Zeszyt kontroli wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa
 • Wykaz przesyłek nadanych – niejawnych
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek – WKT – 111
 • Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów i wypisów
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów – Wydział Konwojowy
 • Skorowidz imienny i rzeczowy
 • Przepisy niejawne
 • Dziennik Ewidencji Wykonanych Materiałów Kancelaryjnych
 • Rejestr Protokołów Brakowania Akt
   

 
Zespół Łączności i Informatyki
 • Książka ewidencji materiałów eksploatacyjnych
 • Elektroniczny wykaz sprzętu komputerowego
 • Zeszyt kontroli wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa
 • Dziennik stanowiska ODN
   

 
Zespół Finansów i Zaopatrzenia
 • Księga obrotów
 • Księga ewidencji przyjmowanej gotówki z mandatów karnych-gotówkowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania (mandaty, dow. KP, czeki)
 • Rejestr postępowań szkodowych
 • Rejestr decyzji administracyjnych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Wnioski i raporty dot. zwrotu kosztów dojazdu do służby
 • Rejestr faktur
 • Ewidencja wniosków darowizny
 • Ewidencja wystawionych wezwań do zapłaty za pobyt w PIZ
 • Ewidencja wydanych materiałów biurowych
 • Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu
 • Ewidencja odzieży roboczej
 • Ewidencja pojazdów
 • Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych
 • Rejestr pojazdów podlegających obsłudze technicznej
 • Książka kontroli pracy sprzętu transportowego
 • Rejestr ilościowy zakupu materiałów pędnychRejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej w rozbiciu na poszczególne działy

 

Metryczka

Data publikacji 30.11.2009
Data modyfikacji 04.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Kwietniewska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Oleszak KPP w Środzie Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Kwietniewska
do góry